Snabbt spridande eld om byggnaden inte har brandtätning

Ingen vill att det ska börja brinna, men ibland händer det ändå. Då är det viktigt att skydda sig på alla sätt som går. Med hjälp av brandtätning hinner inte elden sprida sig lika snabbt.

Om det börjar brinna i en byggnad som inte har något skydd, såsom brandtätning, så kommer den med stor sannolikhet inte att klara av att stå emot elden. Då rasar huset helt enkelt och det finns inte så mycket man kan göra för att rädda byggnaden. Men om man har utfört en brandtätning i byggnaden så är det en helt annan femma. Med brandtätning så hinner inte elden spridas lika snabbt som i ett hus utan brandtätning. Det betyder också att man har mer tid på sig att ta sig ut ur ett brinnande hus som har en genomförd brandtätning.

Rädda liv med hjälp av brandtätning

Om det börjar brinna så sprider sig elden snabbt från rum till rum. Men med brandtätning håller sig elden inom det rummet där branden startade mycket längre. Det beror på att det är svårare för elden att ta sig igenom väggar, tak och golv om en brandtätning är gjord. Det är alltså en förebyggande åtgärd mot brand som man gör om man gör en brandtätning. Det kan rädda både byggnaden ifråga, såväl som människors liv om man har gjort en brandtätning i byggnaden. Äldre hus har sällan en brandtätning gjord, men det är något man kan tänka på att göra om man ska bygga nytt hus till exempel.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg