Brandtätning i Örebro hindrar brandspridning

Det går inte att helt förhindra att en eld uppstår, men det är viktigt att branden begränsas. Ett företag som sysslar med brandtätning i Örebro kan ge råd.

Att uppleva en brand kan bli ett trauma för resten av livet. En brand i ett bostadshus kan leda till att människoliv förspills. Hela fabriker kan brinna ner på nolltid. Det är vanligt att bränder innebär stora materiella skador. För att begränsa skador uppförs numera ofta moderna fastigheter med brandceller och brandtätning.

Vad innebär brandtätning? Jo, det innebär att det mellan olika byggceller inte får förekomma några springor där eld eller brandgaser kan ta sig fram. Det kan handla om dörrar och fönster men också genomföringar mellan rummen för ventilation, kablar med mera. Brandtätning kan exempelvis utföras med fogmassor, mineralull eller brandskyddsfärg.

Brandtätning i Örebro vid ombyggnationer

Alrik jobbar som fabrikschef vid ett större livsmedelsföretag som har bagerier i hela landet. Företaget expanderar och lokalerna börjar bli trånga, så han har bestämt att de ska bygga ut. Den nya lokalen ligger vägg i vägg med befintliga lokaler och mellan dem finns ventilation samt genomföringar för olika rörledningar. Eftersom Alrik värnar om brandsäkerheten har han kontakt med ett företag som sysslar med brandtätning i Örebro.

Vid varje ombyggnation låter Alrik en brandingenjör gå igenom samtliga ritningsunderlag. Innan de nya lokalerna tas i besittning genomförs en noggrann brandtätning. När arbetena har genomförts upprättas en dokumentation som visar att de utförts efter de regler och krav som finns. Då känner Alrik att han har gjort det han kan för att förhindra skador på sina lokaler.

Brandtätning kan rädda liv 

Har du ett hus som inte har något brandskydd? Då bör du agera snabbt! Skaffa en brandtätning som skyddar bostaden och ger mer tid om det börjar brinna.

Allt för många hus runt om i Sverige har inte något brandskydd alls. Många av dem är äldre trähus som om de skulle börja brinna så är de snart borta. Problemet med det är inte bara att byggnaden försvinner och alla saker med den, det största problemet är att det även kan kosta liv. Bränder tar ingen hänsyn till något, de slukar allt i sin väg – byggnader, människor, djur och så vidare. 

Risken att det börjar brinna är inte jättestor, men den finns där. Det går inte alltid att undvika det, däremot går det att vara förberedd om det skulle börja brinna. Så hur förbereder du dig på bästa sätt för en brand? För det första är det bra att ha en plan om det skulle börja brinna. Men det viktigaste av allt är att skydda sig själv och bostaden från brand. 

Hur gör de en brandtätning?

Vartenda rum ska vara egen brandcell, men för att lyckas med det måste man brandtäta byggnaden. Att göra en brandtätning innebär att man isolerar väggar och tak med ett material som tål brand och rök. Ett vanligt material för det är stenull. Det är otroligt viktigt att ta hjälp med brandtätningar så att de blir gjorda på rätt sätt. 

En brandtätning är otroligt effektiv om det skulle börja brinna. Den gör att det blir svårare för både rök och eld att sprida sig från rum till rum. En brandtätning kan stoppa branden, i annat fall så bromsar den elden väldigt mycket. Det i sin tur gör att människor får mer tid på sig att ta sig ut om det börjar brinna.