Solpaneler för företag ger lägre elkostnader

Om ditt företag dignar under allt högre elpriser, kan du förbättra bolagets lönsamhet genom att installera solpaneler för företag på dina lokalers hustak. 

För de flesta företag är tillgången till elektricitet i rätt omfattning och till rätt pris grundläggande. De senaste åren har det framförts farhågor för att industrin i framtiden kommer att få brist på elektricitet. Och den elektricitet som levereras kommer dessutom att betinga ett allt högre pris.

Bakomliggande faktorer kring prognoser över tillgång och priser för el är flera. Världens industrier måste övergå till att använda fossilfria bränslen för att undvika uppvärmning av våra hav. Exempel på sådana industriområden är stål- och cementindustrin. Inte minst i vårt land sker stora investeringar för framställning av fossilfritt stål, vilket i sin tur kräver el för att generera vätgas.

Fördelar med solpaneler för företag

Produktion av el har länge skett storskaligt. Våra älvar har byggts ut för produktion av vattenkraft. Kärnkraften har dessutom kommit att utvecklats de senaste sextio åren och svarar idag för en betydande del av vår energiförsörjning. Kärnkraften har dock blivit allt mer ifrågasatt av flera skäl. Frågan om slutförvaring av utbränt kärnbränsle anses inte vara löst. Konsekvenser av ett haveri kan komma att bli förödande.

Finns det då alternativ till storskalig energiproduktion? Den lösning som ligger närmast är att utnyttja solens ljus, som ju dessutom står oss gratis till förfogande. För många har solenergi framstått som en utopisk dröm som inte låter sig realiseras. På de senaste åren har dock tekniken utvecklats drastiskt.

Trygg energiförsörjning med solpaneler för företag

Ditt företag förbrukar en stor del elektricitet. Historiskt har elpriserna legat på en stabil nivå, som gjort att du kunnat teckna långa kontrakt. Din kostnad för el har inte utgjort något problem i dina kalkyler eftersom du har kunnat teckna ett fast elpris. Men tiderna har förändrats och idag vill elhandelsbolagen inte gärna avtala om fast elpris på längre sikt.

Med några av dina kunder har du försökt lägga in en indexklausul, som gör att ditt företag får kompensation om priset på el sticker iväg. Alla kunder accepterar inte sådana kontrakt och dessutom leder det till en komplicerad förhandlingsprocess. Du måste finna en bättre lösning och du funderar på om solpaneler för företag kan komma till hjälp.

Inveringskalkyl för solpaneler för företag

Under det senaste året har du fått statliga bidrag som kompensation för allt högre elpriser. För dig är det ingen långsiktig lösning och att lita på politikernas välvilja är inte din melodi som företagare. Du vill ta saken i egna händer och kontaktar därför ett företag som kan leverera solpaneler för företag. En representant från firman inspekterar dina lokalers tak. De ligger bra till för bra ljusinstrålning och skuggas inte av skorstenar eller träd. 

Du beslutar att investera i solpaneler, men du vill inte engagera dig i ett omfattande installationsarbete. Leverantören tar på sig hela ansvaret för projektet från byggnadstillstånd till att anläggningen tas i drift. Du tecknar dessutom ett serviceavtal med firman som övervakar installationen så att den fungerar optimalt i framtiden.

Publicerat den
Kategoriserat som Solceller