Trädfällning på Värmdö i din trädgård

Vi önskar sällan att våra träd ska fällas. De fyller sitt syfte både praktiskt och dekorativt. Ibland är det ändå dags för trädfällning på Värmdö. Ålder och sjukdom gör träd instabila.

Vi vet alla vad omgivningen gör för vackra gamla bostäder. Det är inte bara husets egen karaktär som räknas. Hela tomten bidrar till den charmiga känslan och gör en fastighet attraktiv och trivsam. Trädgård och tomt med alla tillhörande växter är viktiga.

Det kommer en dag när gamla träd inte längre kan vara kvar, tyvärr. Detta gäller både barr- och lövträd och de fina gamla fruktträd som finns. Med åren kan de växa till sig ganska rejält, men åren ger också skador och sjukdomar. Även det bästa äppelträdet måste lämna in en dag.

Trädfällning med kunskap och varsam hand

Trädvård på Värmdö bör vara kontinuerlig och när det handlar om fruktträd i trädgårdar är vi oftast angelägna om att träden är friska. Ses de över och får lämplig behandling håller de kanske i hundra år. Skador kan ibland repareras och en tappad gren lagas och inte påverka trädet alltför mycket.

Ett instabilt och sjukt träd kommer så småningom, dock, att utgöra en fara för människor och eventuella husdjur. Att riskera att grenar lossnar och faller ner utan förvarning är bara dumt. En firma med utbildade arborister kan hjälpa till med att göra en bedömning av trädens tillstånd.

Livet är en cykel även för träd och där ett träd försvinner kan du plantera ett nytt. Säkerheten får alltid gå först.