Om oss

Har du funderat på att bygga nytt, renovera eller i övrigt göra om i ditt hem? Du är långt ifrån ensam om detta. Idag så är hemmet verkligen vår borg. Fler och fler börjar se värdet i att lägga pengar på bostaden snarare än på resor, bilar och andra nöjen. Det är roligt, men det finns också vissa problem.

Ett av dessa handlar om det uppenbara: alla kan inte bygga. Detta hör också ihop med någonting annat. Män – i synnerhet män – kan ha stora problem med att erkänna detta både för sig själva och för andra. Det är också ett samhällsproblem: som man ska man förväntas kunna göra saker med händerna; man ska kunna bygga, renovera, reparera och göra andra, typiskt manliga, saker.

Det är problematisk och av det enkla skäl att det dels sätter mannen i en roll som han kan vara väldigt obekväm i och samtidigt också utestänger kvinnan. Kvinnor är ofta nämligen väldigt bra på att bygga och planera för arbetet. Det ska man aldrig bortse från.

Alla kan inte bygga, men alla kan lära sig att göra det – i någon mån. Det är vår fasta övertygelse och det är också den huvudsakliga anledningen till varför den här sidan sett dagens ljus. Vi vill förenkla för dig som läsare, vi vill sänka trösklarna och förklara pedagogiskt hur olika projekt går till, vad man ska tänka på och var man ska börja. Det kommer att föda ett större självförtroende hos dig som läsare. En sak står nämligen klar: en person som saknar självförtroende kommer inte att lyckas med sitt projekt. Det ska vi ge dig. Välkommen!