Brandtätning i Örebro hindrar brandspridning

Det går inte att helt förhindra att en eld uppstår, men det är viktigt att branden begränsas. Ett företag som sysslar med brandtätning i Örebro kan ge råd.

Att uppleva en brand kan bli ett trauma för resten av livet. En brand i ett bostadshus kan leda till att människoliv förspills. Hela fabriker kan brinna ner på nolltid. Det är vanligt att bränder innebär stora materiella skador. För att begränsa skador uppförs numera ofta moderna fastigheter med brandceller och brandtätning.

Vad innebär brandtätning? Jo, det innebär att det mellan olika byggceller inte får förekomma några springor där eld eller brandgaser kan ta sig fram. Det kan handla om dörrar och fönster men också genomföringar mellan rummen för ventilation, kablar med mera. Brandtätning kan exempelvis utföras med fogmassor, mineralull eller brandskyddsfärg.

Brandtätning i Örebro vid ombyggnationer

Alrik jobbar som fabrikschef vid ett större livsmedelsföretag som har bagerier i hela landet. Företaget expanderar och lokalerna börjar bli trånga, så han har bestämt att de ska bygga ut. Den nya lokalen ligger vägg i vägg med befintliga lokaler och mellan dem finns ventilation samt genomföringar för olika rörledningar. Eftersom Alrik värnar om brandsäkerheten har han kontakt med ett företag som sysslar med brandtätning i Örebro.

Vid varje ombyggnation låter Alrik en brandingenjör gå igenom samtliga ritningsunderlag. Innan de nya lokalerna tas i besittning genomförs en noggrann brandtätning. När arbetena har genomförts upprättas en dokumentation som visar att de utförts efter de regler och krav som finns. Då känner Alrik att han har gjort det han kan för att förhindra skador på sina lokaler.