Brandtätning kan rädda liv 

Har du ett hus som inte har något brandskydd? Då bör du agera snabbt! Skaffa en brandtätning som skyddar bostaden och ger mer tid om det börjar brinna.

Allt för många hus runt om i Sverige har inte något brandskydd alls. Många av dem är äldre trähus som om de skulle börja brinna så är de snart borta. Problemet med det är inte bara att byggnaden försvinner och alla saker med den, det största problemet är att det även kan kosta liv. Bränder tar ingen hänsyn till något, de slukar allt i sin väg – byggnader, människor, djur och så vidare. 

Risken att det börjar brinna är inte jättestor, men den finns där. Det går inte alltid att undvika det, däremot går det att vara förberedd om det skulle börja brinna. Så hur förbereder du dig på bästa sätt för en brand? För det första är det bra att ha en plan om det skulle börja brinna. Men det viktigaste av allt är att skydda sig själv och bostaden från brand. 

Hur gör de en brandtätning?

Vartenda rum ska vara egen brandcell, men för att lyckas med det måste man brandtäta byggnaden. Att göra en brandtätning innebär att man isolerar väggar och tak med ett material som tål brand och rök. Ett vanligt material för det är stenull. Det är otroligt viktigt att ta hjälp med brandtätningar så att de blir gjorda på rätt sätt. 

En brandtätning är otroligt effektiv om det skulle börja brinna. Den gör att det blir svårare för både rök och eld att sprida sig från rum till rum. En brandtätning kan stoppa branden, i annat fall så bromsar den elden väldigt mycket. Det i sin tur gör att människor får mer tid på sig att ta sig ut om det börjar brinna.