Överlåtelsebesiktning i Stockholm – trygghet vid köp

Den som köper en äldre villa i Stockholm utan att låta en fackman undersöka huset kan försätta sig i knipa. Anlita en expert för överlåtelsebesiktning.

Den som vill fördjupa sig i de lagregler som gäller vid överlåtelse av en fastighet ska ta del av Jordabalken. En säljare måste givetvis lämna upplysningar om vilka fel och brister som kan finnas i huset. Men för köparen är det än mer viktigt att låta en certifierad besiktningsman undersöka huset noggrant. Utan ett utfärdat besiktningsprotokoll är det svårt för köparen att hänvisa till dolda fel och begära kompensation.

Att köpa ett hus är för många livets stora investering. De flesta lekmän vet dock inte vad som kan döljas under en nymålad badrumsvägg. Och inte heller vet en amatör på vilka ställen fukt och mögel kan ha uppstått. Det vet däremot en rutinerad besiktningsman.

Överlåtelsebesiktning i Stockholm – tillvägagångssätt

En besiktning av en villa kan ta mellan två och tre timmar. Säljaren ska vara närvarande och helst även köparen. Säljaren ska se till att det finns stegar och annat så att tak, vind och källare blir lättåtkomliga utrymmen för besiktningsmannen. Det är även en fördel om konstruktionshandlingar finns tillgängliga vid besiktningstillfället.

En proffsig överlåtelsebesiktning i Stockholm ska vara utförd innan ett köpekontrakt skrivits under. Om inte besiktningen hinner göras före undertecknandet kan en särskild klausul läggas in i köpekontraktet. En besiktning vid överlåtelse omfattar normalt inte maskin- och elinstallationer. Det kan vara klokt att anlita en elektriker för en sådan separat undersökning.