Betonghåltagning skapar rymd i Stockholm

Anna hade alltid önskat sig en stor altan. Via en stor altandörr skulle man kliva ut direkt från köket. Då var betonghåltagning i Stockholm lösningen.

Det gamla vackra huset utanför Stockholm var en fröjd för husägarna. Anna som var en av dem hade länge haft en dröm som hon nu tillsammans med maken Axel bestämt sig för att göra till verklighet. Hon önskade sig en stor altan där hon kunde blicka ut över havet. Men inte bara det. Hon ville ta med sig allt det vackra in i sitt hus. Det skulle ske genom att öppna upp och göra en grandios altandörr.

För att det skulle bli möjligt behövde en byggfirma kontaktas. Altandörren kommer att sitta i en bärande vägg och en betonghåltagning behövde göras i huset i Stockholm. Anna var lite nervös när personal från byggfirman skulle komma på besök och titta på om jobbet med altanen och dörren var praktiskt möjligt att göra, eller om drömmen skulle grusas till sist.

Betonghåltagning eller inte

Två av byggfirmans hantverkare från Stockholm kom och började diskutera möjligheterna att göra makarnas dröm till verklighet. Anna och Axel hade svårt att hålla sig borta och fixade fika för att få tiden att gå. När de till sist fick svaret var det positivt. Nu skulle det hända. Genom att stadga väggen skulle den stora skjutdörren bli möjlig att installera.

Det hade varit veckor av byggarbetsplats hemma och paret hade lämnat hantverkarna för att jobba ifred. När de sedan kom hem igen var spänningen stor. Hade det blivit som de önskat? Väl inne i köket blev de stående. Det stora fönstret som fanns i dörren visade den vackra gräsmattan, bryggan och vattnet. Vilken syn! Det kunde inte ha blivit bättre. Frågan var bara om de skulle vilja åka hemifrån någonsin igen.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida:
betonghåltagning-stockholm.se