Anlita takläggare i Göteborg för att skydda huset

Genom att anlita en takläggare i Göteborg får ditt hus ett bättre skydd mot vädrets makter som regn, blåst och snö. Dessutom kan du spara energikostnader.

Vi skulle kunna travestera uttrycket “Se på dina skor, andra gör det” och säga “Ditt hustak signalerar vem du är”. Ett blänkande hustak talar om att husägaren har sinne för estetiska värden men att ägaren också tar väl hand om sina ägodelar.

Ett välskött tak höjer värdet på huset, om det till äventyrs skulle vara till salu. Någon risk för att vattnet från regn och smält snö kan smyga sig in i huset och skapa fuktproblem, finns med största sannolikhet inte. Dessutom smiter inte energi för uppvärmning ut i onödan, eftersom taket håller tätt i båda riktningarna.

Takläggare i Göteborg – pannor eller plåt?

Takpannor i tegel eller betong har sin naturliga plats som takbeklädnad. Tegelpannor kan förstås vara lite sköra och flyga iväg vid kraftig blåst. Om något klättrar direkt på tegelpannorna, kan de skadas och få sprickor. Frost kan göra att de knäcks och fukt får tillfälle att tränga in. Betongpannor är mer hållbara men kan å andra sidan bli väl tunga för takkonstruktionen i övrigt.

Plåttak har anor från 1500-talet och smälter väl in i alla miljöer. En takläggare i Göteborg lägger sådana tak. Plåttak har lång livslängd och är lätta att sköta. Ibland behöver man spola av grenar och löv som fastnat på taket, men i princip sköter sig taket själv. Plåt är ett lätt material som inte belastar bjälklaget i huset särskilt mycket.

För att kunna få mer information besök hemsida: hejmejplattakab.se

Publicerat den
Kategoriserat som Tak